Budget og rapportering

– sådan gør vi

Budget og finansiering er vigtige områder i din virksomhed. Det ved du. Måske nok det vigtigste. Og – for mange – noget af det mest besværlige. Bare rolig, vi hjælper dig med alle aspekter.

Lad os lige tage den fra toppen. Et budget har til formål at dokumentere, at de forventede indtægter og udgifter giver en tilstrækkelig indtjening og likviditet til at sikre virksomhedens fremtidige eksistens, alternativt hvilken likviditet det er nødvendigt at tilføre. Den samtale er vigtig, og derfor har vi den sammen. Lige så ofte, du har brug for det.

Dit budget er dit styringsværktøj for dig. Derfor får du et værktøj, hvor du løbende kan sammenholde de budgetterede indtægter og udgifter og likviditet med de tilsvarende budgetterede beløb, og du får dermed klart overblik over både negative og positive afvigelser.

Vi følger med i det hele for dig. Viser budgetopfølgningen at likviditeten i de kommende måneder eller kvartaler bliver stram eller negativ, giver budgetopfølgningen dig tid til forinden at afhjælpe den kommende krise.

Afhjælpningen kan bestå i mange forhold f.eks. udskydelse af nye investeringer, tilføre yderligere kapital fra egne midler, optage banklån, fremme salget, nedbringe kredittider til kunder etc. Vi er ved siden af dig, og giver dig råd.

Når det går bedre end forventet, og du øger likviditeten, hjælper vi dig også. Med at investere, konsolidere, opkøbe eller hvad der nu står på ønskesedlen.

Rapportering

– sådan hjælper vi dig. Helt enkelt.

 

Vi kommer med et forslag til, hvordan du skal rapporteres til. Det drøfter vi med dig, og tager dine synspunkter med i den endelige udformning. Altså et relativt skæddersyet rapporteringssystem med de KPI, som er relevante for netop dig, og din business.

Rapporteringen til dig er komplet, når du modtager den. Du skal ikke selv sidde og udfylde med tal og diverse. Vi tilstræber at finde den balance for dig, hvor det dels er nemt og overskueligt, og samtidig fyldestgørende – i forhold til at træffe beslutninger.

Skal vi drikke en kop kaffe?